Company
FAQ
 
 
Stawia się nam szereg podstawowych pytań dotyczących rur polietylenowych. Poniżej znajda państwo z naszego punktu widzenia najczęściej stawiane pytania wraz z krótkimi odpowiedziami. Do szczegółowej osobistej konsultacji maja państwo do dyspozycji aplikacje użytkowe.

 

 
Jak długa jest trwałość ciągów polietylenowych?

Wszyscy wiodący producenci surowców gwarantują 100-letnia trwałość przy temp. 20°C. Jak jest to możliwe, skoro PE jest surowcem istniejącym dopiero od ok. 50 lat ? Odnośnie tego należy wiedzieć, że tworzywa sztuczne dopiero pod wpływem temperatury i ciśnienia ulegają naprężeniom. Wysokie ciśnienie i wysoka temperatura obciążają tworzywo sztuczne bardziej niż nieznaczne ciśnienie i takaż temperatura. Z tego powodu badania laboratoryjne przeprowadzane są w wysokiej temperaturze (80°C). Każdy materiał na rury (PE 80, PE 100) wymienne w wytycznych DVGW, zostaje przebadany według zarządzeń ISO 9080. Dlatego też dla tych materiałów dopuszczona jest eksploatacja aż do 100 lat.
 

Co oznacza SDR?

Poprzez nowe określanie współczynników bezpieczeństwa i podziału typów PEHD na różne klasy MRS (Minimum Required Strength = wymagana wytrzymałości minimalna) wyłaniają się przy jednakowym stosunku przekroju zew. do grubości ścianek, różnorodne klasy PN, względnie stopnie ciśnienia. Jako stosunek przekroju zewnętrznego do grubości ścianek używane są oznakowania SDR (SDR – standard dimension ratio).
 

Jaka róznica jest miedzy PE 80 a PE 100?

W zakresie rur HDPE rozróżniamy rożne materiały polietylenowe. Te grupy to:

 • PE 63 (=MRS 6,3)
 • PE 80 (=MRS 8,0)
 • PE 100 (=MRS 100)

Określenie MRS oznacza wymagana minimalna trwałość ( Minimum Required Strength).

Przez PE 80 rozumiemy PEHD, który przy swojej czasowej granicy pełzania (50 lat wytrzymałości) oraz 20°C obciążeniu temperaturowym i wodzie stanowiącej element kontrolny, tworzy krzywą próby pełzania co najmniej do 8,0 N/mm².

Ten punkt przecięcia w wypadku materiałów PE 63 i PE 100 wynosi odpowiednio 6,3 N/mm² względnie 10,0 N/mm². Oznacza to, iż przy jednakowych gabarytach, rury z PE 100 mogą być użytkowane przy wyższym ciśnieniu roboczym niż te z PE 80.

 

Czym są materiały z PE 100RC?

RC oznacza „ Resistance to Crack”. PE 100RC jest surowcem typu PE 100, który wykazuje najwyższy opór przeciw propagacji pęknięć. Poprzez skoncentrowane obciążenia może dojść do pęknięć naprężeniowych. W wypadku zastosowania PE 100RC można uniknąć tego typu sytuacji, dzięki ich rewelacyjnej odporności na pęknięcia naprężeniowe.

 

Jakie ciśnienia wewnętrzne wytrzymują ciągi rurowe?

Podstawą odpowiedzi na to pytanie jest DIN 8074. Rura polietylenowa z 5 klasą SDR (SDR = d.a./s.), o średnim przepływie wody z współczynnikiem bezpieczeństwa 1,25, w temperaturze roboczej 10 °C i 100 latach roboczych ciągle może być obciążana ciśnieniem 46,7 bar. Poniższe tabele dają rozeznanie w najczęściej spotykanych ciśnieniach.

Rury gazowe:
 

Gaz
SDR Materiał [bar]
17,0 PE 100 4,0
17,6 PE 80 1,0
11,0 PE 100 10,0
11,0 PE 80 4,0


Rury do wody pitnej:
 

Lata robocze PE 80
SDR 7,4
PE 80
SDR 11,0
PE 100
SDR 17,0
PE 100
SDR 11,0
[i°C]   [bar] [bar] [bar] [bar]
10,0 5,0 25,3 15,8 12,6 20,2
  10,0 24,8 15,5 12,4 19,8
  25,0 24,2 15,1 12,1 19,3
  50,0 23,8 14,8 11,9 19,0
  100,0 23,3 14,6 11,6 18,7
20,0 5,0 21,2 13,2 10,6 16,9
  10,0 20,8 13,0 10,4 16,6
  25,0 20,3 12,7 10,1 16,2
  50,0 20,0 12,5 10,0 16,0
  100,0 19,6 12,2 9,8 15,7
30,0 5,0 18,0 11,2 9,0 14,4
  10,0 17,7 11,0 8,8 14,1
  25,0 17,3 10,8 8,6 13,8
  50,0 16,9 10,6 8,4 13,5
40,0 5,0 15,5 9,6 7,7 12,3
  10,0 15,2 9,5 7,6 12,1
  25,0 14,8 9,2 7,4 11,8
  50,0 14,5 9,1 7,2 11,6
50,0 5,0 13,4 8,4 6,7 10,7
  10,0 12,9 8,1 6,5 10,4
  15,0 11,4 7,1 5,9 9,5
60,0 5,0 9,0 5,6 4,8 7,7
70,0 2,0 6,9 4,3 3,9 6,2

 
Co jest ważne w zmianie długości?

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przykład obliczenia):
Podczas ukladania rury należy brać pod uwagę jej rozciągliwość. Może ona być obliczona w następujący sposób:

ΔL = L * Δt * εt

ΔL – rozciągliwość w mm
L – długości ciągu w m
Δt – różnice temperatur (°C)
εt – Współczynnik rozszerzalności cieplnej mm/m°C

Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej dla rozmaitych materiałów do produkcji rur:
HDPE = 0,20 mm/m°C
PCV = 0,08 mm/m°C
PP = 0,18 mm/m°C

Uzyskana wartość obowiązuje dla rurociągów, mogących się swobodnie poruszać na wszystkie strony. Przykładowo:
Materiał: HDPE
Długość L= 60 m
Różnica temperatur Δt = 15 stopni
ΔL = 0,20 * 60*15 = 18 cm

 

Długotrwale szczelny system rur
 • Obróbka rur z tworzyw sztucznych egeplast jest możliwe w przedziale temperatur od - 10°C do + 45°C.
 • W wypadku zwojów zaleca się przechowywanie ich w hali aż do momentu wykorzystania.
 • Istnieje także możliwość ogrzewania ich za pomocą dmuchawy przy lżejszej obróbce (więcej informacji: instrukcja montżu KRVu).
 • Podstawą zgrzewania są dane normy DVS 2207.
 • Należy uważać, aby parametry zgrzewania były dostosowane do warunków zewnętrznych.
 • Niekorzystny wpływ pogody jak np. wilgotność można uniknąć np. za pomocą namiotów.
 • Przy temperaturach minusowych wystepuje zagrozenie powstawania skroplin, dlatego zgrzewający musi bardzo uważać, by okolice zgrzewu zostały przed zgrzewaniem osuszone.
 • Podczas zgrzewania elektrooporowego należy brać pod uwagę informacje producenta owych złączek.

 
Na jakie środowiska HDPE jest chemicznie odporny?

Polietylen cechuje się wysoką odpornością chemiczną, która może zostać scharakteryzowana w następujący sposób: PEHD w temperaturze 20 °C nie jest rozpuszczalny w żadnych nieorganicznych i organicznych rozpuszczalnikach, jednakże w temperaturze pokojowej może z biegiem czasu zostać zniszczony przez silnie utleniające środki. W kwestii pytań odnośnie odporności chemicznej doradzamy Państwu na podstawie listy wytrzymałościowej DIN 8075.

 

W jaki sposób definiowane są dopuszczalne promienie wygięcia i siły rozciągające dla PE?

Siły rozciągające:
 

Przekrój zew. Dopuszczalna siła rozciagająca dla rur z PE 100
d.a. SDR 17,0 SDR 11,0
[mm] [KN] [KN]
50 - -
63 - 10,0
75 - 15,0
90 14,0 21,0
110 21,0 31,0
125 27,0 41,0
140 34,0 51,0
160 44,0 66,0
180 56,0 83,0
200 69,0 103,0
225 88,0 131,0
250 109,0 162,0
280 136,0 203,0
315 173,0 257,0
355 219,0 327,0
400 279,0 415,0
450 352,0 526,0
500 436,0 648,0
560 546,0 -
630 691,0 -

Przekrój zew. Dopuszczalna siła rozciagająca dla rur z PE 80
d.a. SDR 7,4 SDR 11,0
[mm] [KN] [KN]
50 - -
63 17,0 8,0
75 24,0 12,0
90 36,0 17,0
110 47,0 25,0
125 59,0 33,0
140 77,0 41,0
160 97,0 53,0
180 120,0 67,0
200 151,0 83,0
225 187,0 105,0
250 235,0 130,0
280 297,0 163,0
315 377,0 206,0
355 478,0 262,0
400 605,0 332,0
450 - 421,0
500 - 519,0
560 - -
630 - -


Promienie wygięcia:
Dopuszczalne promienie wygięcia: następujące promienie wygięcia są nieprzekraczalne. Dla mniejszych promieni należy zastosować np. kolana lub łuki segmentowe.
 

PE 80:
Temperatura kładzenia Najmniejszy dopuszczalny promień wygięcia r (min)
  SDR 7,4 SDR 11,0
[°C] [mm] [mm]
0 50,0 x d.a. 50,0 x d.a.
10 35,0 x d.a. 35,0 x d.a.
20 20,0 x d.a. 20,0 x d.a.


d.a.: przekrój zew. rury
 

PE 100:
Temperatura kładzenia Najmniejszy dopuszczalny promień wygięcia r (min)
  SDR 17,0 SDR 11,0
[°C] [mm] [mm]
0 75,0 x d.a. 50,0 x d.a.
10 52,5 x d.a. 35,0 x d.a.
20 30,0 x d.a. 20,0 x d.a.

d.a.: przekrój zew. rury

 

Jakie istnieją metody łączenia, zwłaszcza odnośnie rur SLM® i SLA®?

Najważniejsze rodzaje łączeń to zgrzewanie i łączenie zaciskowe. Przy zgrzewaniu rozróżniamy między zgrzewaniem doczołowym elementów grzejnych, a zgrzewaniem skrętek grzejnych. Obie metody przeprowadzane są zgodnie z DVS 2207 część 1. W wypadku rur SLM® i SLA® obowiązuje: płaszcz ochonny nie może zostać zgrzany. W miejscu złączenia należy go odciąć za pomocą przyrządów firmy egeplast. W wypadku rur SLA® istnieje możliwość dyfuzyjnie szczelnego sprasowania. Zgrzewanie doczołowe używane w bezwykopowym układaniu powoduje, iż w konsekwencji konieczna jest ochrona pozbawionych płaszcza fragmentów rury rdzeniowej za pomocą odpowiedniego materiału ochronnego dostarczanego przez egeplast.

 

Jakie długości transportowe sa standardem i w jaki sposób są one pakowane?

egeplast dostarcza w formie kręgów do d.a. 160/180mm (dł. standardowa 100m) lub na bębnach. W ostatnim przypadku zależnie od szerokości i przekroju bębna, możliwe są różne warianty, tak aby pod zamówienie można było dostarczyć do kilkuset metrów rury lub więcej. W zakresie produktu prętowego paletowane są długości od 6 do12 metrów. Wyprodukowane mogą być również długości do 30 m.

 

Jaka funkcje spełnia plaszcz ochronny w rurach SLA® i SLM®?

Zasadniczo płaszcz ochronny ma dwie zalety: w wypadku technologii bezwykopowej twardy płaszcz zapobiega uszkodzeniom rury rdzeniowej podczas instalacji. Zostało to udowodnione przez niezależne testy (SKZ Würzburg) jak i przez codzienne praktyki.

Rury SLM® gwarantują bezpieczeństwo. Podczas układania w wykopie otwartym można zrezygnować z przepisowej podsypki piaskowej, jeżeli największe ziarna nie przekraczają 63 mm. Zauważamy tu znaczne możliwości oszczędnościowe w przypadku, kiedy można zrezygnować ze zwykle niezbędnej wymiany gruntu. Stosowna ekspertyza DVGW dokumentuje to dość wyraziście. Także w wypadku rur SLA® obowiązują wyżej wymienione korzyści. Dodatkowo płaszcz chroni jeszcze warstwę aluminium.

 

Jakie funkcje pełni warstwa aluminium w rurach SLA®?

Standardowe rury polietylenowe oferują wiele korzyści, nie są one jednakże dyfuzyjnie szczelne. W ten sposób w skażonych glebach powstaje zagrożenie wody pitnej. Rura SLA® takową szczelność posiada: warstwa aluminium znajdująca się pomiędzy płaszczem ochronnym a rurą rdzeniową trwale zapobiega przenikaniu środków szkodliwych. Wszystkie pozostałe korzyści rur polietylenowych jak np. giętkość zostają całkowicie zachowane. Rura SLA® jest jedyną na świecie rurą z tworzywa sztucznego, dopuszczoną do układania w glebach skażonych. Wielokrotne testy na szczelność dyfuzyjną, jak próba butelkowa i analiza mikrorównowagi zostały przeprowadzone przez Holenderski Instytut Kontroli KIWA i potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 


niemiecki angielski francuski holenderski wloski slowenski
irlandzki chorwacki wegierski bulgarski rumunski rosyjski


Szukaj produktów


Dalsze informacje